slider-image

Samen werken in een eerlijke keten

Samen werken aan een eerlijke mestketen

De mestsector ligt onder een vergrootglas. Het imago van boeren, tuinders, loonwerkers en verwerkers in de mestketen kan wel een steuntje in de rug gebruiken. De hoogste tijd om te zorgen voor een eerlijke mestketen en een goed verhaal! De eerste stap is de gedragscode KeurMest. Ondertekenaars verklaren hiermee dat zij naar eer en geweten zorgvuldig en volgens de regels met mest omgaan. Dit is de eerste stap naar een integrale certificering van de hele mestketen.

KeurMest versus certificering

Met KeurMest willen we toewerken naar een mestsector waarin iedereen betrouwbaar werkt en van de ander verlangt dat die dat ook doet. Natuurlijk zijn de schakels in de mestketen al aan wetten en regels gebonden. Met KeurMest willen we toewerken naar een situatie waarbij afnemers en leveranciers van elkaar eisen dat ze aan die wetten en voorschriften voldoen. In die toekomst willen we dat alle schakels in de mestketen zich onafhankelijk laten toetsen: we willen naar certificering. We gaan niet meer af op iemands blauwe ogen. De eerste stap naar een mestcertificeringssysteem is de ondertekening van een verklaring van goed gedrag waarmee ondernemers zelf kunnen aangeven dat ze volgens de regels en de wet handelen en dat ze dat ook van de partners in de keten verwachten.

Waarom is het belangrijk dat partijen in de mestketen dit ondertekenen?

 • We richten ons op het goede en werken aan een beter imago.
 • We tonen goed vakmanschap en zorgen zo voor volgende generaties.
 • We vinden een eerlijke mestketen goed voor sector, landbouwgrond en ecosysteem.
 • We brengen liever zelf onze zaken op orde dan dat een ander ingrijpt.
 • We wachten niet af, al hebben we ook anderen nodig voor een eerlijke en werkbare mestketen.

Wat zegt een ondertekende KeurMest-verklaring?

 • De ondertekenaar laat zien dat hij naar beste weten op de juiste manier met mest omgaat.
 • Hij neemt elke mogelijke verantwoordelijkheid voor een eerlijke mestketen.
 • Hij kan hiermee andere mensen aanspreken op gedrag.

Wat verklaren deelnemers KeurMest met hun ondertekening?

 • Ik neem mijn verantwoordelijkheid op het gebied van een eerlijke verantwoording en gebruik van mest en mineralen.
 • Ik houd mij naar eer en geweten aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving vanuit de Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen alsmede de eisen die KeurMest stelt.
 • Ik wil in ketenverband alleen samenwerken met bedrijven die ook deelnemen aan KeurMest.
 • Ik breng de inhoud en de bijbehorende houding van KeurMest onder de aandacht van mijn medewerkers.
 • Ik neem deel aan een systeem van private borging wanneer dat in de mestketen wordt ingevoerd.
 • Ik maak mijn ondertekening kenbaar op mijn website (indien aanwezig).

Hoe kunt u KeurMest ondertekenen?

 • Op de homepage van deze website klikt u in het groene vlak op 'Inloggen en ondertekenen met eHerkenning'.
 • Geef aan dat u akkoord bent met de voorwaarden van KeurMest.
 • Betaal via iDeal eenmalig de kosten voor het registreren van € 2,50 (exclusief btw).
 • Na registratie en betaling kunt u de factuur en ook de banners voor uw eigen website of social media downloaden.

Waarom zijn er kosten verbonden aan deelname KeurMest?

De brancheorganisaties hadden deze kosten kunnen betalen. Er is echter voor gekozen om die door ondernemers te laten betalen, om de volgende redenen:

 • Het betreft een initiatief voor leden en niet-leden.
 • De kosten zijn een klein symbolisch bedrag per ondernemer dat is bedoeld om het initiatief kostendekkend te financieren.
 • Door de gebruikers te laten betalen, willen we het symbolisch ook positioneren als 'voor en door de sector'.

Overigens wordt een eventuele meeropbrengst volledig toegekend aan toekomstige initiatieven om de mestketen eerlijk te houden en samenwerkingen te bevorderen.

Is een ondertekenaar van KeurMest automatisch een goed bedrijf?

We kunnen bij deze eerste stap - de ondertekening van KeurMest - niet voorkomen dat fraudeurs ook een vinkje zetten. We zijn geen opsporingsdiensten en hebben geen opsporingsambtenaren of rechters in dienst die boordelen of geregistreerde bedrijven zich netjes gedragen. In die zin kan een gebruiker er in deze eerste fase niet blindelings van uitgaan dat een ondertekenaar niet fraudeert. Dat zal op termijn, als er sprake is van certificering, wel het geval zijn.

Is KeurMest dé oplossing?

Gaan wij met KeurMest, acceptabele bandbreedtes voor mest, certificering, bijscholing en communicatie voorkomen dat er iemand een fout maakt? Nee, dit zijn slechts onderdelen. De overheid hanteert een stevige aanpak. Wij als sector werken op vier manieren aan een eerlijke mestketen:

 • Werken aan bewustwording, gedragsverandering, opleiding, delen van kennis en gedragscodes.
 • Private borging in de keten, op verschillende manieren.
 • Ondersteuning door techniek: verregaande digitalisering van mestinformatie.
 • Samenwerkingen in een totaalvisie Mestketen en in mestverwerking.

Op de juiste manier omgaan met mest is soms niet eenvoudig en ook niet altijd wat goed voelt, om allerlei redenen: de grond heeft meer nodig, de regels zijn te complex, de kosten zijn zo hoog... Voor de gehele mestketen is het echter van groot belang dat iedereen, van veehouder tot loonwerker en van akkerbouwer tot adviseur, zich houdt aan de regels zoals die gelden.

Vragen?

Neem contact op met uw brancheorganisatie voor meer informatie.

Samenwerkende partijen

KeurMest is een initiatief van de vier brancheorganisaties LTO, POV, TLN en CUMELA Nederland. Deze zijn samen verantwoordelijk voor de stichting Mestafzetcontrole. Deze stichting wordt uiteindelijk eigenaar van het certificeringssysteem. Binnen de stichting zijn organen (bestuur, adviesraad, et cetera) ingericht waarin de sector (brancheorganisaties en deelnemende ondernemers) en externe experts vertegenwoordigd zijn.

Terug naar de homepagina

Inloggen met eHerkenning

Meer zekerheid over uw online identiteit, daarom gebruiken wij eHerkenning. Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Het grote gemak is dat u met eHerkenning bij meerdere organisaties kunt inloggen. U hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden. Veilig, makkelijk en betrouwbaar. Ga voor meer informatie naar www.eherkenning.nl.

Zoeken in keurmest.nl

Zoeken naar deelnemers

Op zoek naar deelnemende partijen? Zoek hieronder op naam, postcode of plaats naar een eerlijke schakel in de keten!