slider-image

Samen werken in een eerlijke keten

U wilt inloggen bij Keurmest.nl. U heeft hiervoor een inlogmiddel nodig van minimaal niveau EH2+.

Log in met eHerkenning

Meer zekerheid over uw online identiteit, daarom gebruiken wij eHerkenning. Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Het grote gemak is dat u met eHerkenning bij meerdere organisaties kunt inloggen. U hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden. Veilig, makkelijk en betrouwbaar. Ga voor meer informatie naar www.eherkenning.nl.

Zoeken in keurmest.nl

Zoeken naar deelnemers

Op zoek naar deelnemende partijen? Zoek hieronder op naam, postcode of plaats naar een eerlijke schakel in de keten!

Stappenplan

Om deel te nemen aan KeurMest logt u in met eHerkenning. Vervolgens geeft u aan akkoord te zijn met de voorwaarden van KeurMest. Tot slot betaalt u via iDeal eenmalig de kosten voor het registeren à € 2,50 (excl. BTW). Na registratie en betalen kunt u de factuur downloaden alsmede banners voor uw eigen website of sociale media.

Zoeken in KeurMest?

Deelnemers aan KeurMest Werken Samen aan een Eerlijke Keten, en spreken uit in de mestketen alleen zaken te willen doen met andere deelnemers aan KeurMest. Via bovenstaande knop kunt u bedrijven zoeken die ook deelnemen aan KeurMest. Hiermee biedt KeurMest transparantie.

"Onze samenleving rekent op gezonde voeding, geproduceerd op een duurzame manier waarbij rekening wordt gehouden met mens, dier en omgeving. Belangrijk onderdeel daarbij is het zorgvuldig omgaan met mest. Als sector streven we naar een transparante mestketen waar alle schakels van veehouder en mesttransporteur tot akkerbouwer en mestverwerker hun verantwoordelijkheid nemen en werken aan een positief imago. Wij werken aan een eerlijke mestketen!"

Verklaring

Keurmest.nl

  • ik neem mijn verantwoordelijkheid op het gebied van eerlijke verantwoording en gebruik van mest en mineralen;
  • ik houd mij naar eer en geweten aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving vanuit de Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen alsmede de eisen die KeurMest stelt;
  • ik wil in ketenverband alleen samenwerken met bedrijven die ook deelnemen aan KeurMest;
  • ik breng de inhoud en bijbehorende houding van KeurMest onder de aandacht van mijn personeel/medewerkers;
  • ik neem deel aan een systeem van private borging wanneer dat in de mestketen wordt ingevoerd;
  • ik maak mijn ondertekening kenbaar op mijn website (indien aanwezig).