slider-image

Samen werken in een eerlijke keten

Een open, transparante en eerlijke mestketen. Dat is waar de sector voor staat. In 2017 kwamen misstanden in de mestketen uitvoerig in het nieuws. Het bleek een mengeling van onregelmatigheden en fraude. Onregelmatigheden zijn situaties waarin onbedoeld, onbewust of als direct gevolg van de huidige wet- en regelgeving iets niet in orde is. LTO Nederland, POV, Cumela Nederland, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Rabobank hebben eind 2017 het plan van aanpak 'Samen werken in een eerlijke keten' opgesteld. Hierin wordt gewerkt aan een versterking van de mestketen. De eerste stap hierin is verandering van cultuur, houding en gedrag. De 'gedragscode KeurMest' vervult hier een rol in. De belangrijkste vervolgstappen zijn een verdere digitalisering van de mestketen en een private ketencertificering als borging.

Gedragscode KeurMest
Ten aanzien van de verandering van cultuur, houding en gedrag wordt met de 'gedragscode KeurMest' een intentieverklaring van goed gedrag geboden waarmee ondernemers zelf kunnen aangeven dat ze zich naar eer en geweten aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving vanuit de Meststoffenwet houden, en dat ze dat ook van de partners in de keten verwachten. Dit kan sinds september 2018 via de 'gedragscode KeurMest'. Het is een intentieverklaring gericht op een schone sector. Op dit moment kunnen we niet toetsen hoe een ondertekenaar zich werkelijk gedraagt. Dat zal op termijn, als er sprake is van een certificering, wél het geval zijn.

Digitalisering van de mestketen
De huidige Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM's) worden grotendeels via papieren mestbonnen handgeschreven ingevuld en ondertekend met een pen. De sectorpartijen zijn van mening dat dit proces toe is aan een professionaliseringsslag. Zodat we sneller, efficiënter en zo veel mogelijk geautomatiseerd meldingen van mesttransporten kunnen doen. Eenvoudig, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar voor alle betrokkenen. Dat maakt ook de weg vrij voor meer maatwerk in bemesting, meer ruimte voor bodembeheer en nieuwe manieren om de mest tot waarde te brengen. Samen met certificering van de mestketen kan dit de sector helpen de bedrijfsvoering te verbeteren. Zo werkt de sector toe naar een transparante keten, waarin geborgd vertrouwen de basis is.

Certificeringsmodule KeurMest
In die toekomst willen we dat alle schakels in de mestketen zich onafhankelijk laten toetsen: we willen naar een private ketencertificering. We gaan niet meer af op iemands blauwe ogen, maar we gaan dit onafhankelijk laten toetsen via de private 'certificeringsmodule KeurMest'. De beoogd regelinghouder is Stichting Mestafzetcontrole. Voor meer informatie over de 'certificeringsmodule Keurmest' en concept-voorschriften, zie: www.mestafzetcontrole.nl/consultatie.html. De certificeringsmodule is de laatste maanden via een aantal bedrijfsbezoeken in de praktijk getoetst op basis van de concept-voorschriften. Daar leren we veel van. We verwachten dat in de loop van 2021 de eerste bedrijven kunnen worden gecertificeerd.

U wilt inloggen bij Keurmest.nl. U heeft hiervoor een inlogmiddel nodig van minimaal niveau EH2+.

Log in met eHerkenning

Meer zekerheid over uw online identiteit, daarom gebruiken wij eHerkenning. Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Het grote gemak is dat u met eHerkenning bij meerdere organisaties kunt inloggen. U hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden. Veilig, makkelijk en betrouwbaar. Ga voor meer informatie naar www.eherkenning.nl.

Zoeken in keurmest.nl

Zoeken naar deelnemers

Op zoek naar deelnemende partijen? Zoek hieronder op naam, postcode of plaats naar een ondertekenaar van de gedragscode KeurMest!

Stappenplan

Om deel te nemen aan KeurMest logt u in met eHerkenning. Vervolgens geeft u aan akkoord te zijn met de voorwaarden van KeurMest. Tot slot betaalt u via iDeal eenmalig de kosten voor het registeren à € 2,50 (excl. BTW). Na registratie en betalen kunt u de factuur downloaden alsmede banners voor uw eigen website of sociale media.

Zoeken in KeurMest?

Deelnemers aan KeurMest Werken Samen aan een Eerlijke Keten, en spreken uit in de mestketen alleen zaken te willen doen met andere deelnemers aan KeurMest. Via bovenstaande knop kunt u bedrijven zoeken die ook deelnemen aan KeurMest. Hiermee biedt KeurMest transparantie.

"Onze samenleving rekent op gezonde voeding, geproduceerd op een duurzame manier waarbij rekening wordt gehouden met mens, dier en omgeving. Belangrijk onderdeel daarbij is het zorgvuldig omgaan met mest. Als sector streven we naar een transparante mestketen waar alle schakels van veehouder en mesttransporteur tot akkerbouwer en mestverwerker hun verantwoordelijkheid nemen en werken aan een positief imago. Wij werken aan een eerlijke mestketen!"

Verklaring

Keurmest.nl

  • ik neem mijn verantwoordelijkheid op het gebied van eerlijke verantwoording en gebruik van mest en mineralen;
  • ik houd mij naar eer en geweten aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving vanuit de Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen alsmede de eisen die KeurMest stelt;
  • ik wil in ketenverband alleen samenwerken met bedrijven die ook deelnemen aan KeurMest;
  • ik breng de inhoud en bijbehorende houding van KeurMest onder de aandacht van mijn personeel/medewerkers;
  • ik neem deel aan een systeem van private borging wanneer dat in de mestketen wordt ingevoerd;
  • ik maak mijn ondertekening kenbaar op mijn website (indien aanwezig).