Privacyverklaring

KeurMest werkt aan een eerlijke en transparantie mestketen. KeurMest is verantwoordelijk voor het registreren en delen van persoonsgegevens van deelnemende partijen. KeurMest hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Uit deze privacyverklaring blijkt welke gegevens worden verwerkt ten behoeve van het bereiken van een eerlijke en transparante mestketen. U vindt hier ook uw rechten omtrent de gegevensverwerking door KeurMest.

Persoonsgegevens die KeurMest verwerkt

KeurMest verwerkt de volgende persoons- en bedrijfsgegevens van de deelnemende partijen:

  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • Website
  • KvK-nummer
  • eHerkenning

 

Bewaartermijn

KeurMest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, tenzij op grond van een wettelijke regeling de verplichting bestaat om de gegevens langer te bewaren.

Doel en grondslag

KeurMest verwerkt de persoons- en bedrijfsgegevens van de deelnemende partijen op basis van toestemming. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van het creëren van een eerlijke mestketen, waarbij transparantie noodzakelijk is. Via www.keurmest.nl wordt gepoogd om inzichtelijk te maken welke partijen de verklaring hebben ondertekend en daardoor onderdeel zijn van een eerlijke keten.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens van deelnemende partijen zijn via www.keurmest.nl voor iedereen toegankelijk.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van KeurMest of die van een derde partij. Op onze website worden cookies gebruikt om:

  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

 

 

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U mag CUMELA Nederland vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u CUMELA Nederland verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door ons een e-mail te sturen via privacy@keurmest.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 033 247 49 00 (CUMELA Nederland) op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Beveiliging

KeurMest neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via privacy@keurmest.nl.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of bezwaar te maken tegen de verwerking hiervan mits het KeurMest hierdoor niet onmogelijk wordt gemaakt om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid zijnde het sturen van uw persoonsgegevens naar uzelf of een andere organisatie. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij privacy@keurmest.nl.

Klachten

Daarnaast helpen wij u graag verder indien er klachten zijn omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u het niet eens zijn met ons handelen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via privacy@keurmest.nl.

Terug naar de homepagina